Služby

ODBORNÁ MONTÁŽ

Výrobek Vám ustavíme, zabudujeme, pověsíme a provedeme jeho seřízení a ukotvení tak, aby byl připraven pro provedení odborného autorizovaného zapojení a jeho odborná instalace odpovídala požadavkům výrobce a bezpečnostním normám.

POZOR - tato instalace  musí  odpovídat požadavkům výrobce  a případná  špatná instalace  může zapříčinit poškození spotřebiče, ale i dalšího zařízení a na takto vzniklé vady se nevztahuje záruka. V případě nutnosti demontáže spotřebiče z důvodu  servisního zásahu  a  zjištění jeho nesprávné  instalace není  servis povinen spotřebič demontovat, aby nedošlo k poškození Vašeho zařízení.

ODBORNÉ ZAPOJENÍ

Výrobek,  který je  odborně namontován,  Vám odborně  a kvalifikovaně  zapojíme  na  elektrickou,  vodovdní, kanalizační,  plynovou a  vzduchotechnickou  soustavu. Výrobek  Vám těmito   úkony uvedeme do provozu a garntujeme, že veškeré zapojení bude odpovídat platným předpisům, bezpečnostním normám a požadavkům výrobce uvedených v montážních návodech a záručních podmínkách.

POZOR -  v  případě že nebude zapojení  provedeno  odborně, může  dojít  k  poškození  výrobků a případně dalšího zařízení a na takto vzniklé škody se nevztahuje záruka.

Toto problematikou se zabývám bezmála 23 let a bohužel musím konstatovat, že je mnoho ,,profesionálních a odborných" firem, co si s těmito službami a jejich provedením hlavu nelámou. 

DOPRAVA zakoupeného zboží po celé ČR.

Zakoupené zboží Vám dopravíme po celé ČR. U vybraných výrobků WHIRLPOOL, BOSCH, SIEMENS a kompletního sortimentu MIELE a FABER je doprava po celé ČR ZDARMA. Do vzdálenosti 100 Km je doprava zdarma na veškerý zakoupený sortiment u nás.

Zboží po dohodě na termínu, Vám bude přivezeno a to způsobem, který odpovídá jeho popisu pro transport a manipulaci  s ním, a to i přepravu  vysokých  spotřebičů, které  se  nesmí převážet  naležato. Velmi často se stává, že přeprava Vámi zakoupeného  výrobku  neodpovídá jeho  popisu pro  transport  a  následně  výrobek nemusí  správně fungovat.  Na vady způsobené nesprávnou a neodbornou manipulací se nevztahuje záruka a jsou  odborným servisem   jednoduše  prokazatelné.  Jedná  se především  o nesprávné transporty chlazení, praček a myček.

Příklad:

Při převozu chlazení vodorovně, dochází k rozlití oleje z kompresoru do chladicího systému a následně dojde k ucpání  tohoto systému  a  spotřebič nechladí.  Tento  problém je odstranitelný pouze po zásahu servisu a vyčištění  celého  systému. Při  převozu praček vodorovně, dochází  k poškození nádrží (prasknutí) z důvodu velkého mechanického zatížení na transportní šrouby a jejich ukotvení  právě  do  nádrží praček.  Při převozu myček vodorovně, dochází k vylití vody ze spotřebiče do skeletu a mnohdy tato voda nateče  do elektrických součástek, kde může způsobit zkrat. Je nutné si uvědomit, že výrobky jsou při výstupu  z linky přezkoušeny a  to  včetně  vody.  Tyto  vady  jsou  pro   odborný   servis  jednoduše zjistitelné a obhájitelné, protože riziko poškození výrobků při dodržení pokynů pro manipulaci je nulové.

Likvidace starého spotřebiče

Máte doma starý spotřebič a nemáte možnost jej odvézt na sběrný dvůr.

Kontaktujte nás na: info@novacekelekto.cz, nebo na tel.: 604232545 a my Vám spotřebič  odvezeme. Cena odvozu smluvní.

SBĚRNÁ MÍSTA V Opavě:

SD Jaktař - Přemyslovců, Opava, tel: 553759121, GPS: 49°57'1.538"N, 17°52'11.917"E

SD Kylešovice - Bílovecká, Opava, tel: 553759121, GPS: 49°55'33.169"N, 17°54'47.847"E

SD Kateřinky - Hálkova, Opava, tel:553759121, GPS: 49°56'38.857"N, 17°54'43.468"E

Likvidace obalu ZDARMA

Veškeré  obaly  jsou ze zákona majetkem  kupujícího, ale  v  případě,  že  obal kupující   nechce,  je prodejce povinen jej ekologicky zlikvidovat.  Protože pro  reklamační řízení obal není podmínkou, provádíme likvidaci automaticky, jelikož dlouhodobě  máme zajištěný  zpětný  odběr  jednotlivých  složek obalu.  

LIKVIDACE a odvoz starého spotřebiče

Při koupi nového spotřebiče u většiny výrobků zaplatíte zákonný recyklační poplatek, který slouží na  zpětnou  ekologickou  likvidaci  vyřazeného  spotřebiče.  Funguje  to tak, že Vám bude zdarma ve sběrném  dvoře  umožněno  umístit i ty výrobky, kde  jste tento  poplatek   ještě nehradili. Povinností obchodníka není tuto likvidaci provést, ale  je povinností kupujícího informovat o místech, kde tyto výrobky může odevzdat. Problém není tedy v likvidaci, ale dostat vysloužilý spotřebič do sběrného dvoru.

A proto Vám tento odvoz nabízíme při nákupu v mé kamenné prodejně ZDRAMA .

Spotřebič musí být kompletní, především u chlazení nesmí být odstraněn kompresor. V případě, že spotřebič nebude splňovat podmínky pro likvidaci, není možné si nárokovat jeho bezplatnou likvidaci.