Doprava, odborná instalace, seznámení s obsluhou, likvidace obalu a starého spotřebiče

Doprava

Veškeré u nás zakoupené výrobky Vám dopravíme vlastní dopravou, případně společností FOFR po celé ČR a není vyjímkou doprava do okolních států EU. Většinu výrobků Vám dopravíme ZDARMA po celé ČR. Doprava zdarma se týká celého sortimentu MIELE, LIEBHERR, FABER, SCHOCK a vybraných spotřebčů značek WHIRLPOOL, BOSCH, SIEMENS, AEG, ELECTROLUX, LORD. Do vzdálenosti 100Km doprva ZDARMA na veškeré zakoupené zboží. Doprava zdrama se nevztahuje na příslušenství všech značek.

Zboží po dohodě na termínu, Vám bude přivezeno a to způsobem, který odpovídá jeho popisu pro transport a manipulaci  s ním, a to i přepravu  vysokých  spotřebičů, které  se  nesmí převážet  naležato. Na vady způsobené nesprávnou a neodbornou manipulací se nevztahuje záruka a jsou  odborným servisem   jednoduše  prokazatelné.  Jedná  se především  o nesprávné transporty chlazení, praček a myček.

Příklad:

Při převozu chlazení vodorovně, dochází k rozlití oleje z kompresoru do chladicího systému a následně dojde k ucpání  tohoto systému  a  spotřebič nechladí.  Tento  problém je odstranitelný pouze po zásahu servisu a vyčištění  celého  systému. Při  převozu praček vodorovně, dochází  k poškození nádrží (prasknutí) z důvodu velkého mechanického zatížení na transportní šrouby a jejich ukotvení  právě  do  nádrží praček.  Při převozu myček vodorovně, dochází k vylití vody ze spotřebiče do skeletu a mnohdy tato voda nateče  do elektrických součástek, kde může způsobit zkrat. Je nutné si uvědomit, že výrobky jsou při výstupu  z linky přezkoušeny a  to  včetně  vody.  Tyto  vady  jsou  pro   odborný   servis  jednoduše zjistitelné a obhájitelné, protože riziko poškození výrobků při dodržení pokynů pro manipulaci je nulové.

Odborná montáž

Výrobek Vám ustavíme, zabudujeme, pověsíme a provedeme jeho seřízení a ukotvení tak, aby byl připraven pro provedení odborného autorizovaného zapojení a jeho odborná instalace odpovídala požadavkům výrobce a bezpečnostním normám.

POZOR - tato instalace  musí  odpovídat požadavkům výrobce  a případná  špatná instalace  může zapříčinit poškození spotřebiče, ale i dalšího zařízení a na takto vzniklé vady se nevztahuje záruka. V případě nutnosti demontáže spotřebiče z důvodu  servisního zásahu  a  zjištění jeho nesprávné  instalace není  servis povinen spotřebič demontovat, aby nedošlo k poškození Vašeho zařízení.

Odborné zapojení

Výrobek,  který je  odborně namontován,  Vám odborně  a kvalifikovaně  zapojíme  na  elektrickou,  vodovdní, kanalizační,  plynovou a  vzduchotechnickou  soustavu. Výrobek  Vám těmito   úkony uvedeme do provozu a garntujeme, že veškeré zapojení bude odpovídat platným předpisům, bezpečnostním normám a požadavkům výrobce uvedených v montážních návodech a záručních podmínkách.

POZOR -  v  případě že nebude zapojení  provedeno  odborně, může  dojít  k  poškození  výrobků a případně dalšího zařízení a na takto vzniklé škody se nevztahuje záruka.

Toto problematikou se zabývám bezmála 27 let a bohužel musím konstatovat, že je mnoho ,,profesionálních a odborných" firem, co si s těmito službami a jejich provedením hlavu nelámou. 

 

Likvidace a odvoz starého spotřebiče

Při koupi nového spotřebiče zaplatíte zákonný recyklační poplatek, který slouží na  zpětnou  ekologickou  likvidaci  spotřebiče.  Funguje  to tak, že Vám bude zdarma ve sběrném  dvoře  umožněno  umístit i ty výrobky, kde  jste tento  poplatek   ještě nehradili. Povinností obchodníka není tuto likvidaci provést, ale  je povinností kupujícího informovat o místech, kde tyto výrobky může odevzdat. Problém není tedy v likvidaci, ale dostat vysloužilý spotřebič do sběrného dvoru.

A proto Vám tento odvoz nabízíme při nákupu u nás  ZDRAMA .

Spotřebič musí být kompletní, především u chlazení nesmí být odstraněn kompresor. V případě, že spotřebič nebude splňovat podmínky pro likvidaci, není možné si nárokovat jeho bezplatnou likvidaci.

Máte spotřebič, který chcete ekologicky zlikvidovat a nemáte možnost jak to provést. Objednejte si u nás likvidaci spotřebiče na info@novacekelektro.cz, nebo formou SMS na tel.: 604 232 545Cena dle dohody.

SBĚRNÁ MÍSTA V Opavě:

SD Jaktař - Přemyslovců, Opava, tel: 553759121, GPS: 49°57'1.538"N, 17°52'11.917"E

SD Kylešovice - Bílovecká, Opava, tel: 553759121, GPS: 49°55'33.169"N, 17°54'47.847"E

SD Kateřinky - Hálkova, Opava, tel:553759121, GPS: 49°56'38.857"N, 17°54'43.468"E

Likvidace obalu ZDARMA

Veškeré  obaly  jsou ze zákona majetkem  kupujícího, ale  v  případě,  že  obal kupující   nechce,  provádíme u výrobků zakoupených u nás likvidaci obalu ZDARMA.  Pro případnou reklamaci výrobku není obal potřeba. Veškerý oablový materiál ekologicky likvidujeme v TS Opava.