CHYBY stále dokola

Celková příprava, podcenění časové náročnosti.

Projekt zpracovaný spíš na design, chybí praktická stránka.

Špatně navržené instalace, vzhledem k požadavkům výrobců zařizovacích předmětů.

Špatně nachystaná vzduchotechnika pro digestoře, především neodpovídající nutné průměry odtahového potrubí.

Nedostatečná informovanost o materiálech a zařizovacích předmětech.

Špatně provedené montáže nábytku a zařizovacích předmětů, ovlivňují životnost a také poruchovost, následné problémy s uznáním reklamací.

V několika bodech jsem shrnul nedostatky, které ať již jednotlivě, nebo v kombinaci Vaši realizaci mohou při následném užívání zkomplikovat a znepříjemnit. 

 

 

Dlouho jsem přemýšlel jaký koncept těchto stránek zvolit. Po dlouhém rozmýšlení jsem se rozhodl jít touto cestou a pokusit se Vám poskytnout informace, které považuji za důležité. Tuto formu prezentace jsem si zvolil také proto, že pouze jednoduchých pěkných prezentačních webů je mnoho, ale já bych Vám rád nejen touto cestou dokázal, že má smysl mě oslovit.

Přesto že uplynuly víc než dvě desítky let kdy se začaly dodávat kuchyně, nebo interiéry na míru, včetně vybavovacích zařízení na které jsme nebyli zvyklí, bylo nutno se tomuto trendu přispůsobit a také něco nového naučit. Vyrobit kuchyň dnes není žádný problém, ale stále je velký problém kuchyň navrhnout, tak aby měla určitý smysl a řád  a znát souvislosti, které s výrobou budou souviset a následně na kuchyň navazovat, jako je zabudování spotřebičů do kuchyně a následná jejich instalace. A zde i po tolika letech narážím na řadu hrubých nedostatků, které následně komplikují provedení odborné montáže, zapojení a mnohdy znehodnocují i plnou funkčnost vybavovacích zařízení a v těch nejhorších případechdochází i k poškození těchto zařízení. . Tyto chyby stále generují ,,odborníci" ze stran architektů, designérů, prodejců v kuchyňských studiích až po běžné stolaře. Proč dlouhodobě tento problém přetrvává je v tom, že Vy zákazníci jste v tomto oboru laici a je logické, že spoléháte na odbornost firem, nebo lidí nabízejících poptávané služby. S tím souvisí i to, že když Vám dodá včetně přípravných prací vše jedna firma, která tyto chyby sama dělá, nemusíte ve fázi přebírání zakázky nic špatného rozpoznat a na tyto chyby budete přicházet až časem, kdy Vás například navštíví servisní technik při nějaké poruše.

Jaké chyby se dělají při plánování nové kuchyně ?

V tomto článku bych chtěl poukázat na chyby, kterých se poměrně často dopouštíte při plánování nové kuchyně. Jelikož kuchyň v mnohých domáctnostech bude sloužit nejen k přípravě jídel, ale bude sloužit i jako místo k setkávání se s přáteli, je dobré před realizací věnovat tomuto tématu trochu času.

V případě, že stavíte nový dům dochází ve většině případů k první a zásadní chybě. Projektani vám naprojektují dům a teprve poté se řeší jak do daných místností umístíte zařizovací předměty, ale to je zásadní chyba. Projekt domu a především kuchyně, by měl vycházet z požadavků zákazníka a jeho potřeb. Proto dispoziční projek kuchyně by měl být zpracováván minimálně současně s projektem domu, aby došlo ke sladění požadavků a potřeb zákazníka v návaznosti na projekt stavební. Bohužel, pouze v ojedinělých případech jsem se s touto variantou setkal, ale naopak téměř pořád řeším, jak do již postaveného domu dostat vše co si zákazník následně přeje.

S tím velmi úzce souvisí i další problém a tím jsou instalační záležitosti (voda, odpady, elektrika, plyn, vzduchotechnika). Jelikož do kuchyně patří celá škála elektrospotřebičů a doplňků, je nutné mít nachystány tyto instalace. Velmi často se stává, že jsou instalace nachystány ještě před dispozičním řešením kuchyně a pak má zákazník na výběr ze dvou možností. Zanechat již nachystané instalace a podřídit jim celou dispozici kuchyně, kdy vzhledem k dlouhodobé užitné hodnotě takového zařízení tato cesta není optimální, nebo na tyto instalace nebrát zřetel, vymyslet vhodně dispozici kcuhyně a následně provést nutné úpravy již nachystaných instalací. U instalací se velmi často chybuje v přípravě vzduchotechnické části, kdy nejčastěji dochází k podcenění zvolení vhodného průřezu vzduchotechnického potrubí a volbou jeho umístění. Tyto nevhodně zvolené a připarvené instalace u digestoří mají následně velmi negativní vliv na sací účinek digestoře a jeho hlučnost. Ne jednou jsem při montáži narazil na situaci, kdy vzhledem k velikosti místnosti byl zakoupen odsavač se sacím účinkem 600m3/hodinu a vyšším, kdy u takových digestoří výstupní hrdlo motoru je o průměru 150mm a potrubí bylo nachystáno o průměru 100mm a setkal jsem se i s menším. V takovém případě je investice do kvalitní digestoře zcela zbytečná. K digeštořím ještě jednu poznámku a ta se týká digestoří prostorových ( ostrůvkových ). Zde se podceňuje jejich ukotvení, kdy stropy jsou často řešeny sádrokartonovými podhledy a zde je před dokončením stropu v místě kde se bude provádět kotvení odsavače do stropu vybudovat nosnou konstrukci. Digestoře váží kolem cca 30 kg a samotný sádrokarton je neudží.