VIZUALIZACE

VIZUALIZACE

Vizualizace provádíme v 3D programu, včetně technické výkresové dokumentace se zakreslením veškerých instalací pro řemesla, podle platných norem a požadavků výrobce pro odbornou montáž a zapojení elektrospotřebičů.