VIZUALIZACE

Vizualizace provádíme v 3D programu, včetně technické výkresové dokumentace se zakreselním veškerých instalací pro řemesla, podle platných norem a požadavků výrobce pro odbornou montáž a zapojení elektrospotřebičů. 

Vzorová cenová kalkulace kuchyně a vizualizace.

Níže  v  souborech  pdf  se  můžete pro představu  podívat na cenovou kalkulaci navržené kuchyně, 3D pohled   na kuchyň a technickou dokumentaci.

3D.pdf(108kb)

nárys 1 výroba.pdf(106kb)

nárys 2 výroba.pdf(102kb)

ostrůvek pohled 1.pdf(65kb)

ostrůvek pohled 2.pdf(45kb)            

vzor kalkulace.pdf(70kb)